Comunicado nº1

Comunicado nº1

COMUNICAT d’ARTÍSTICADIRONCO

ArtísticaDironco i tots els seus col·laboradors es sumaran demà, dia 3 d’octubre, a la Vaga General convocada com a resposta a la greu vulneració de drets i llibertats que s’han produït contra la ciutadania de Catalunya.
D’acord amb la informació rebuda de tots els punts d’aquest Hyperlunio el dia 3 d’octubre es farà ART amb portes tancades.
Des ArtísticaDiRonco reafirmem el nostre compromís en la defensa dels drets civils, la democràcia i les llibertats. Un pinzell, un llapis juntament amb l’amor són els millors escuts contra l’autoritarisme…

STATEMENT FROM ARTÍSTICADIRONCO

ArtísticaDiRonco and all his collaborators will be join on October 3, to the “General Strike” in response to the serious violation of rights and freedoms that have occurred against the citizens of Catalonia.
According to the information received from all points of this Hyperlunio, tomorrow October 3, we will make ART with closed doors.
From ArtísticaDiRonco we reaffirm our commitment in the defense of civil rights, democracy and freedoms. A brush, a pencil along with love are the best shields against authoritarianism…

COMUNICADO DE ARTÍSTICADIRONCO

ArtísticaDiRonco y todos sus colaboradores se unirán el 3 de octubre a la Huelga General en respuesta a la grave violación de los derechos y libertades que se han producido contra los ciudadanos de Cataluña.
Según la información recibida de todos los puntos de este Hiperlunio, mañana 3 de octubre se hará ARTE con las puertas cerradas.
Desde ArtísticaDiRonco reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos civiles, la democracia y las libertades. Un pincel, un lápiz junto con el amor son los mejores escudos contra el autoritarismo…

ADR
Posted on:
ArtísticaDiRonco | Photography. Literature. Painting. Drawing. Art & Craft... and other Psychoacoustic fantasies made with love by Celica G. Di Ronco.
Post author