Comunicado nº1

2 de octubre de 2017

Imagen destacada de Comunicado 1

Comunicat d’Artística · Di Ronco

Artística · Di Ronco El 3 de octubre a la Huelga General en respuesta a la grave violación de los derechos y libertades que se han producido contra los ciudadanos de Cataluña. i tots els seus col·laboradors es sumaran demà, dia 3 d’octubre, a la Vaga General convocada com a resposta a la greu vulneració de drets i llibertats que s’han produït contra la ciutadania de Catalunya.
D’acord amb la informació rebuda de tots els punts d’aquest HyperLunio el dia 3 d’octubre es farà ART amb portes tancades.
Des Artística · Di Ronco reafirmem el nostre compromís en la defensa dels drets civils, la democràcia i les llibertats. Un pinzell, un llapis juntament amb l’amor són els millors escuts contra l’autoritarisme…


Statement from Artística · Di Ronco

Artística · Di Ronco and all his collaborators will be join on October 3, to the «General Strike» in response to the serious violation of rights and freedoms that have occurred against the citizens of Catalonia.
According to the information received from all points of this HyperLunio, tomorrow October 3, we will make ART with closed doors.
From Artística · Di Ronco we reaffirm our commitment in the defense of civil rights, democracy and freedoms. A brush, a pencil along with love are the best shields against authoritarianism…


Comuinicado de Artística · Di Ronco

Artística · Di Ronco y todos sus colaboradores se unirán el 3 de octubre a la Huelga General en respuesta a la grave violación de los derechos y libertades que se han producido contra los ciudadanos de Cataluña.
Según la información recibida de todos los puntos de este HiperLunio, mañana 3 de octubre se hará ARTE con las puertas cerradas.
Desde Artística · Di Ronco reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos civiles, la democracia y las libertades. Un pincel, un lápiz junto con el amor son los mejores escudos contra el autoritarismo…


Gracias por leer.

ADR

Artistica · Di Ronco tiene Arquitectura. Cine. Teatro. Fotografía. Literatura. Pintura. Dibujo. Libros. Arts & Craft. Todo hecho con amor por Celica G. Di Ronco para toda la eternidad.

Subir